ORA-12541: TNS:no listener --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ ba, 03/03/2015 - 1 giờ 56
Liên kết website
 
TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM