ORA-12541: TNS:no listener --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ ba, 03/03/2015 - 6 giờ 06
Liên kết website
 
  
Thứ năm, 01/01/1970 07 giờ 00 GMT+0
Tin nay khong ton tai
           


TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM