Chủ nhật, 26/03/2017 - 2 giờ 29
Liên kết website
 
Chính trị  
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thứ hai, 20/02/2012 14 giờ 19 GMT+0

* TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN LÀM THEO GƯƠNG BÁC

* CÁC CẤP HỘI LHPN HUYỆN THỚI LAI:
Đẩy mạnh thi đua làm theo Bác

* Thốt Nốt: Nhân rộng các mô h́nh “làm theo” gương Bác

* LÀM THEO BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU B̀NH DỊ TRONG CUỘC SỐNG

* Noi theo tấm gương học tập, rèn luyện và cống hiến của Bác

* Phát huy sức trẻ...

* Học Bác, tích cực chăm lo đời sống nhân dân

* Khơi dậy phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong trường học

* Hết ḷng v́ dân

* Học Bác, đoàn kết xây dựng quê hương

* Điểm sáng trong phong trào lập thân, lập nghiệp

* Làm cho dân quư, dân tin

* Trường Ḥa tích cực làm theo lời Bác

* Noi theo tinh thần tự học và rèn luyện của Bác

* Gần dân, sát dân, chung tay lo cái lo của nhân dân

* Tự học, tự rèn theo gương bác

* Chi bộ khu vực An Hưng làm theo lời Bác

* “Ông sáu cầu đường” làm theo gương Bác

* Rèn luyện đạo đức cách mạng theo gương Bác

* Học Bác, làm việc ǵ cũng cần cái tâm

* Học Bác, giúp dân từ những việc nhỏ

* Học Bác ở tấm ḷng yêu thương con người bao la

* PHONG ĐIỀN
Tiếp tục nâng chất, xây dựng các mô h́nh thiết thực “làm theo” gương Bác

* ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (bài cuối)

* ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (bài 3)

* ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (bài 2)

* ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (bài 1)

* ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CỜ ĐỎ
Sôi nổi thi đua làm theo gương Bác

* ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN PHÚ
Quyết tâm khắc phục hạn chế, xây dựng địa phương phát triển

* Chuyển biến ở Đảng bộ xă Định Môn

* QUẬN NINH KIỀU
Phát huy, nhân rộng những điển h́nh học tập và làm theo gương Bác

* ĐẢNG BỘ QUẬN CÁI RĂNG
LÀM THEO LỜI BÁC BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC

* B́nh Thủy làm theo gương Bác

* Ghi nhớ lời Bác dạy

* Trung Nhứt làm theo lời Bác

* Thiết thực làm theo gương Bác

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ
Thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác

* “…QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN”

* Tận tụy lo việc của nhân dân

* Đảng bộ phường Long Tuyền đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

* Hệ thống chính trị phường Ba Láng
Tích cực vận động, khơi dậy các phong trào thi đua thiết thực

* Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

* Thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác

* Học Bác ở tấm ḷng tận tụy v́ dân

* Học Bác đức tính cần kiệm, yêu lao động

* ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

* Công an huyện Phong Điền
Thấm nhuần lời Bác dạy

* ĐẢNG BỘ HUYỆN THỚI LAI
TẬP TRUNG THỰC HIỆN 3 VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

* Học Bác tinh thần vượt khó, làm việc có ích

* Học tập theo gương Bác
Thi đua sản xuất giỏi

* Thi đua học tập và rèn luyện theo gương Bác

* Hết ḷng, hết sức phục vụ nhân dân

* Học Bác, yêu thương đồng bào như ruột thịt

Gần dân

* Học theo gương Bác làm nhiều việc thiện

* Học gương Bác, tự soi lại ḿnh

* Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt:
Phát huy, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô h́nh hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

* ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH SƠN, THÀNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY VĨNH THẠNH:

Thực hiện tốt nội dung đăng kư làm theo gương Bác gắn với tự phê b́nh và phê b́nh

* ÔNG NGUYỄN VĂN SANH, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP CẦN THƠ:
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác, xây dựng người cán bộ, công chức chuẩn mực gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

* Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ:
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các mục tiêu v́ sự tiến bộ của phụ nữ

* Đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:
Lực lượng cựu chiến binh thành phố giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ:
Làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, chăm lo cho người nghèo

* Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ:

Nỗ lực học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

* Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai:
Thể hiện quyết tâm làm theo gương Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực

* Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ:
Noi gương Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm rạng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

* Đồng chí Nguyễn Lương Phiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn:
Chỉnh đốn Đảng trước hết phải quyết liệt pḥng chống tham nhũng, tiêu cực

* ĐỒNG CHÍ LÊ BÁ PHƯỚC, BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN:
Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, xứng đáng là công bộc của nhân dân

* Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố:
Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

*Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố:
Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Đồng chí Lê Văn Tâm, Bí thư Quận ủy Cái Răng:
Làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

* Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy B́nh Thủy:
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

* Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lănh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

* Đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ:
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

* Đồng chí Ngô Hồng Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng:
Học gương Bác, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu tận tụy phục vụ nhân dân
           


loading...

Các tin đã đưa:  
Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (20/02/2012)
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đăi người có công (18/02/2012)
Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện và nêu gương (18/02/2012)
Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL (18/02/2012)
Triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm (17/02/2012)
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (17/02/2012)
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (16/02/2012)
Khẩn trương tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống (16/02/2012)
Ṭng quân giữa mùa xuân (11/02/2012)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lăng (11/02/2012)

TIN VẮN

 Pháp. Ứng cử viên của đảng cực hữu "Mặt trận Quốc gia" (FN), bà Marine Le Pen tuyên bố, nếu thắng cử tổng thống, bà sẽ chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Pháp và châu Phi, đồng thời băi bỏ chính sách tiền tệ ràng buộc Pháp với các nước thuộc địa trước đây ở châu Phi.

 Pakistan-Ấn Độ. Ngày 23-3, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đă đề nghị một cuộc đối thoại với Ấn Độ để giải quyết ḥa b́nh vấn đề tranh chấp Kashmir.

 Mỹ-Triều Tiên. Nhật báo Phố Wall hôm qua đưa tin các công tố viên Mỹ t́nh nghi Chính phủ Triều Tiên đứng đằng sau vụ đánh cắp 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh New York hồi năm ngoái.

 Ai Cập. Quân đội Ai Cập ngày 23-3 cho biết 10 binh sĩ nước này đă thiệt mạng trong 2 vụ nổ bom ven đường khi đang giao tranh với các tay súng phiến quân "Nhà nước Hồi giáo (IS)" tự xưng tại bán đảo Sinai.

P.V (TTXVN)

MỚI CẬP NHẬT
 Khai mạc Giải Bóng đá học sinh TH và THCS lần 2
 Trao tặng 260 phần quà sau vụ cháy Công ty Kwong Lung - Meko
 Tuổi trẻ khát khao cống hiến
 Công khai các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố
  Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2017 Một vơ sĩ Cần Thơ đoạt HCV
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Chế độ ăn uống dành cho phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ
Gửi tiết kiệm trung dài hạn hưởng lăi suất thả nổi hấp dẫn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Cộng ḥa Singapore
Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững
Lắng nghe và tận tâm phục vụ doanh nghiệp
Nới rộng hạn điền để sản xuất hàng hóa lớn
Cần Thơ nằm trong danh sách 10 điểm đầu tư hấp dẫn
Để đạt kết quả tốt kỳ thi THPT quốc gia
Prebiotic và lợi ích sức khỏe khác từ chất xơ
Mua ô tô lăi suất ưu đăi tại Vietbank
Phụ nữ Cần Thơ đồng hành cùng phụ nữ cả nước, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, b́nh đẳng và hội nhập”
Đa dạng quà tặng ngày 8-3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên pḥng
Tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp
Nỗ lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát