Thứ tư, 26/10/2016 - 3 giờ 52
Liên kết website
 
Điều tra  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỦY LỢI Ở ĐBSCL
Kỳ tích và những yêu cầu cấp thiết
Thứ bảy, 10/11/2012 20 giờ 06 GMT+0

* ANH KHOA - VĂN CỘNG

Bài cuối: Cần đầu tư có trọng tâm, có tầm nh́n dài hạn

Trong điều kiện nguồn vốn có hạn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, việc đầu tư các công tŕnh thủy lợi cho vùng ĐBSCL cần có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần ưu tiên cho các công tŕnh chủ động kiểm soát lũ hiệu quả, công tŕnh dẫn nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tiểu vùng sản xuất vào mùa khô hạn và các công tŕnh đê biển ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong tương lai…

* Tập trung cho các dự án lớn, thiết thực

Đầu tư phát triển thủy lợi giúp nông nghiệp vùng ĐBSCL tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong ảnh: Phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất lúa hàng hóa tại TP Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA. 

Dự án Quản lư thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Dự án WB6) có ư nghĩa và tầm quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng ĐBSCL... đang được Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện. Đây là dự án lớn, có tổng mức đầu tư hơn 4.352 tỉ đồng (tương đương 210 triệu USD; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 160 triệu USD). Dự án có hiệu lực từ ngày 7-10-2011, thời gian thực hiện trong 6 năm và được triển khai thực hiện ở TP Cần Thơ và 6 tỉnh (An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang). Dự án WB6 gồm 4 hợp phần: Kế hoạch quản lư và sử dụng hiệu quả nước (hợp phần 1); khôi phục và nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi (hợp phần 2); cung cấp nước và vệ sinh nông thôn (hợp phần 3); hỗ trợ quản lư và thực hiện dự án (hợp phần 4). Dự án WB6 dự kiến hoàn thành vào năm 2016, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn vùng ĐBSCL. Nhất là ở hợp phần 2 (khôi phục và nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi) của dự án có tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của đại bộ phận nông dân vùng nông thôn theo hướng tích cực. Hợp phần này có tổng vốn đầu tư 3.175 tỉ đồng (chiếm trên 70% tổng vốn của toàn dự án), gồm nhiều tiểu dự án: Khép kín tuyến đê - cống vùng Ô Môn-Xà No đợt 1 và đợt 2 (thuộc TP Cần Thơ, các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang) phục vụ kiểm soát lũ cho 45.430 ha đất tự nhiên, phục vụ tưới tiêu và kiểm soát mặn cho 38.800 ha; 2 tiểu dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp; Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền tỉnh Bạc Liêu phục vụ kiểm soát mặn cho 10.159 ha, tăng cường nước ngọt cho 7.091 ha, tăng cường khả năng tiêu thoát nước cục bộ cho 500 ha; Hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển NN&PTNT vùng Bắc Vàm Nao tỉnh An Giang đảm bảo tưới tiêu cho 25.000 ha đất nông nghiệp với quy tŕnh sản xuất 3 năm/8 vụ... Ngoài ra, hợp phần 2 c̣n có dự án đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái Cần Thơ chống ngập, phục vụ tưới tiêu, xổ phèn, ngăn mặn, lấy phù sa… bảo vệ và phát triển cho 568 ha vườn cây ăn trái ; Hệ thống thủy lợi tiểu vùng X-Nam Cà Mau kiểm soát mặn, giữ ngọt, tiêu úng xổ phèn cho diện tích 8.800 ha, cung cấp và tiêu thoát nước mặt phục vụ thủy sản, cải thiện giao thông thủy bộ; tiểu dự án ngăn mặn phục vụ sản xuất bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng phục vụ ngăn mặn, dẫn ngọt, tăng cường tiêu úng, tiêu chua, xổ phèn cho diện tích 6.458 ha…Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho rằng: Với quy mô tương đối lớn, Dự án WB6 là nguồn lực quan trọng để ĐBSCL phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, một số địa phương c̣n khó khăn về vốn đối ứng và cần sự hỗ trợ từ Trung ương để đảm bảo tiến độ dự án. Lănh đạo các địa phương cũng cần quan tâm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ…

Bộ NN&PTNT cũng đang hỗ trợ, xúc tiến triển khai Dự án Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP Cần Thơ. Theo đó, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam đề xuất phương án chống ngập cho thành phố là ngăn lũ triều bằng bao lớn vùng trung tâm TP Cần Thơ (khoảng 17.724 ha) dọc theo sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục và kênh Ô Môn; các vùng khác bao vừa theo các trục thoát nước chính như: rạch Trà Nóc, rạch B́nh Thủy, rạch Bằng Tăng, rạch Thơm Rơm, kênh Bà Chiêu, kênh Thắng Lợi… Tổng mức đầu tư cho dự án này 7.424 tỉ đồng (đầu tư xây dựng hệ thống đê thành 18 ô bao, 176 cống và 35 trạm bơm), được phân kỳ đầu tư thành nhiều giai đoạn… Ngoài việc giải quyết t́nh trạng ngập úng, Dự án này c̣n góp phần chủ động tưới, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của thành phố... Cũng theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, giải pháp chống ngập lâu dài cho toàn vùng ĐBSCL có xét đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng là ngăn lũ triều bằng bao lớn thành những vùng khép kín theo 2 bờ sông Tiền, sông Hậu kết nối với ven biển Đông và biển Tây...

Tỉnh Kiên Giang đang triển khai chương tŕnh củng cố và nâng cấp hệ thống đê biển tuyến đê cũ đă xây dựng trong giai đoạn 2000-2005, kết hợp đê biển với đường giao thông ven biển (triển khai theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 27-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ) để thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai; nâng cấp đê biển với chiều rộng mặt đê 9 m, cao tŕnh +3 m, trên mặt đê xây dựng đường giao thông rộng 7 m. Chương tŕnh củng cố, nâng cấp đê biển được thực hiện trong giai đoạn 2010-2020; được phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn. Giai đoạn I (2010-2012) xây dựng 6 cống trên đê biển An Biên-An Minh, tiếp tục xây dựng hệ thống cống trên đê biển Ḥn Đất-Kiên Lương… Giai đoạn II (2013-2016) khởi công đắp nâng cấp tuyến đê biển; xây dựng cầu, đường; tiếp tục xây dựng hệ thống cống trên tuyến đê… Giai đoạn 3 (2017-2020) khởi công xây dựng các cống lớn Xẻo Rô, Cái Lớn, Cái Bé, sông Kiên, kênh Nhánh, An Ḥa, Rạch Sỏi, Tam Bản, Tà Săng; xây dựng tường chắn sóng đoạn TP Rạch Giá và đoạn quốc lộ 80 (từ Ba Ḥn đến thị xă Hà Tiên); tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống đê và đường giao thông… Tỉnh Kiên Giang đang tích cực vận động để t́m nguồn vốn tài trợ ODA cho chương tŕnh này…

* Tầm nh́n chiến lược

Quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL mang tính dài hạn, tạo ra hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong t́nh h́nh mới,… góp phần phát triển kinh tế-xă hội, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vùng ĐBSCL phải chịu ảnh hưởng nặng nhất. Nhiều nơi trong vùng có nguy cơ ngập sâu, đất sản xuất nông nghiệp mất dần do xâm nhập mặn… nên cần phải có hệ thống thủy lợi để bảo vệ tối đa đất sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh...

Ngày 25-9-2012, Thủ tướng Chính phủ kư ban hành Quyết định số 1397/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mục tiêu cụ thể của quy hoạch nhằm góp phần đảm bảo an toàn dân sinh, sản xuất, cơ sở hạ tầng cho khoảng 32 triệu dân vùng ĐBSCL (số liệu ước tính đến năm 2050), trong đó có khoảng 20 triệu dân vùng ngập lũ và 12 triệu dân vùng ven biển. Đồng thời, quy hoạch thủy lợi góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát triển nguồn nước ở thượng lưu và vùng lân cận; kết hợp hài ḥa giữa giải pháp công tŕnh và phi công tŕnh; hạn chế các tác hại do nước gây ra, nhất là lũ lụt và xâm nhập mặn...; phục vụ đa mục tiêu, lợi dụng tổng hợp, phát huy các lợi thế, thế mạnh của vùng; đảm bảo tính thống nhất toàn vùng và phù hợp với đặc thù của từng khu vực trong vùng ĐBSCL…

Theo Quyết định số 1397/QĐ-TTg của Chính phủ, tổng kinh phí dự kiến thực hiện quy hoạch thủy lợi ĐBSCL vào khoảng 171.700 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng đê biển khoảng 6.370 tỉ đồng; kinh phí xây dựng, củng cố đê sông khoảng 11.660 tỉ đồng; kênh tiếp nước, hồ chứa khoảng 4.980 tỉ đồng; kinh phí xây dựng công tŕnh kiểm soát lũ khoảng 4.760 tỉ đồng và kinh phí xây dựng các cống lớn vùng ven biển, củng cố, hoàn thiện hệ thống thủy nông nội đồng 125.310 tỉ đồng. Kinh phí phân bổ cho vùng tả sông Tiền khoảng 33.980 tỉ đồng, vùng giữa sông Tiền - sông Hậu khoảng 85.280 tỉ đồng, vùng Tứ giác Long Xuyên khoảng 13.440 tỉ đồng, vùng bán đảo Cà Mau khoảng 37.780 tỉ đồng và vùng hải đảo khoảng 1.220 tỉ đồng...

Quy hoạch phân theo giai đoạn đầu tư: Giai đoạn 2012-2020 đầu tư khoảng 41.400 tỉ đồng; giai đoạn 2021-2030 khoảng 49.450 tỉ đồng và giai đoạn 2031-2050 khoảng 80.850 tỉ đồng.

Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL đă mở ra định hướng tốt cho các địa phương vùng ĐBSCL đầu tư phát triển thủy lợi. Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: Qua từng giai đoạn 5 năm, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ đều có thực hiện quy hoạch thủy lợi cho thành phố trên cơ sở theo quy hoạch chung của Bộ NN&PTNT, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tuy nhiên, qua diễn biến phức tạp của thời tiết và điều kiện biến đổi khí hậu, Thủ tướng đă chỉ đạo cho Bộ NN&PTNT rà soát lại quy hoạch thủy lợi ĐBSCL trong t́nh h́nh mới. Chủ trương trên của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng thực hiện kế hoạch phát triển thủy lợi. Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL c̣n cho thấy sự quan tâm rất lớn của Chính phủ cho phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL. Ngành nông nghiệp TP Cần Thơ theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT sẽ triển khai quy hoạch thủy lợi cụ thể cho từng giai đoạn, xúc tiến các dự án cụ thể để huy động các nguồn vốn đầu tư; trong đó thành phố sẽ tập trung cho các công tŕnh đê bao và công tŕnh phụ trợ chống ngập úng, đảm bảo hệ thống tưới tiêu cấp 1 và nguồn nước tưới, hoàn thiện thủy lợi nội đồng theo chương tŕnh nông thôn mới...

Phát triển thủy lợi trong t́nh h́nh mới, nhiều ư kiến cho rằng, các địa phương trong vùng khi phát triển các công tŕnh thủy lợi cần quan tâm đến lợi ích chung và lâu dài, không phải bằng cái nh́n cục bộ; chú ư khắc phục các hạn chế mà nhiều công tŕnh thủy lợi trước đây gặp phải. Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ, cho rằng: "Các địa phương vùng ĐBSCL cần có sự gắn kết trong quy hoạch sử dụng đất và làm thủy lợi nhằm khai thác sử dụng tốt nguồn nước sông Mekong. Tránh t́nh trạng làm riêng lẻ từng địa phương, gây phá vỡ ḍng chảy của nước và tạo ra những tác động xấu. Chúng ta cũng cần quyết liệt ngăn chặn việc phát triển xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong. Bên cạnh đầu tư cho các công tŕnh thủy lợi phục vụ sản xuất và bảo vệ dân sinh, chúng ta cần phải xem xét thực hiện đồng thời với các giải pháp "phi công tŕnh", nhất là các giải pháp ít chi phí nhưng có tính bền vững lâu dài nên ưu tiên làm trước. Cần nhận thức rằng, thích ứng với biến đổi khí hậu là một quá tŕnh lâu dài...".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, để có sự đầu tư thủy lợi đúng hướng và hợp lư, đồng thời thích ứng một cách thông minh với biến đổi khí hậu, các địa phương vùng ĐBSCL và các ngành hữu quan cần nghiên cứu t́m hiểu rơ vấn đề, xác định nguyên nhân và tác động có thể xảy ra đối với ĐBSCL tại từng khu vực, từng thời điểm và từng mức độ cụ thể. Từ đó xem xét, lựa chọn giải pháp thích ứng và phương án đầu tư tối ưu nhất. Tránh t́nh trạng ồ ạt đầu tư xây dựng các công tŕnh thủy lợi như: các cống đập, đê sông chống lũ, đê biển ngăn mặn... mà chưa cân nhắc kỹ giữa hiệu quả và các tác động xấu mà nó có thể gây ra được nh́n trong mối tương quan tổng thể của cả vùng ĐBSCL. Có như vậy mới tránh t́nh trạng đầu tư "chệch hướng". Thực tế này, đ̣i hỏi cần phải nghiên cứu xây dựng bản đồ sinh thái nông nghiệp cho vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu để các địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc quy hoạch xây dựng các công tŕnh thủy lợi và chủ động thực hiện các biện pháp nhằm thích ứng tốt với biến đổi khí hậu...

           


Các tin đã đưa:  
Kỳ tích và những yêu cầu cấp thiết (10/11/2012)
Kỳ tích và những yêu cầu cấp thiết (09/11/2012)
Kỳ tích và những yêu cầu cấp thiết (08/11/2012)
Chuyển nhượng, cho thuê nhà trái quy định ở các khu dân cư vượt lũ (08/10/2012)
Cần làm rơ vai tṛ chủ mưu của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (23/09/2012)
Chủ động ứng phó lũ năm 2012 (04/09/2012)
Chủ động ứng phó lũ năm 2012 (03/09/2012)
Chưa đền bù đă cấm dân canh tác ! (17/08/2012)
Nh́n từ góc độ chất lượng (18/04/2012)
Nh́n từ góc độ chất lượng (16/04/2012)

TIN VẮN

 Mỹ-Campuchia. Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày 25-10 ra thông báo cho biết từ ngày 30/10-8/11, chiến hạm Millinoked Underway của Hải quân Mỹ sẽ đến quân cảng Riem, thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihnaouk, để thăm Campuchia.

 Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, một vụ nổ lớn đă làm rung chuyển băi đỗ xe của một ṭa nhà thương mại ở thành phố biển Antalya, thuộc tỉnh Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 10 người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.

 Eurozone. Ngày 25-10, các Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) họp tại Luxembourg đă thông qua khoản giải ngân mới 2,8 tỉ euro (3,1 tỉ USD) trong gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp sau khi ghi nhận những tiến bộ cải cách mới của nước này.

P.V (TTXVN)

MỚI CẬP NHẬT
 Sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên t́m việc và khởi nghiệp
 Bắt, tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
 Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản
 Trường cảnh sát ở Pakistan bị tấn công, ít nhất 59 người chết
 Hơn 1 triệu quan tham Trung Quốc bị trừng phạt
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Bắt, tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xă nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Phát triển nông nghiệp hữu cơ, thông minh, hiện đại
Hát Bội hay Hát Bộ?
Đồng t́nh kéo dài chính sách miễn, giảm thuế đất nông nghiệp
Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời trong công tác cải cách hành chính
Thành lập Văn pḥng đại diện Hiệp hội Lương thực lúa gạo Hàn Quốc tại Cần Thơ
“Hành tŕnh kết nối yêu thương” chăm lo cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thực phẩm tốt cho sức khỏe phụ nữ thời kỳ măn kinh
Cần Thơ - Cảnh quan châu Á
Đóng góp ư kiến dự thảo Chương tŕnh hành động thực hiện kết luận số 07 của Bộ Chính trị
Cơn sốt giá cá tra liệu có kéo dài?
Thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam – Nhật Bản
Cảnh báo “vùng nguy hiểm” trên khuôn mặt cấm nặn mụn
Nỗ lực nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)