Thứ bảy, 24/06/2017 - 10 giờ 52
Liên kết website
 
Xây dựng nông thôn mới  
Tạo sự “thẩm thấu” và lan tỏa
Thứ ba, 13/06/2017 20 giờ 22 GMT+0

Để công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thực hiện thành công, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt nhân dân với nhận thức sâu sắc về vai tṛ, trách nhiệm của ḿnh. Trong quá tŕnh XDNTM ở TP Cần Thơ, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về XDNTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu.

Nhiều chuyển biến

 Một lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức  XDNTM được tổ chức tại xă Trường Xuân, huyện Thới Lai.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với XDNTM", phong trào "Cần Thơ chung sức XDNTM", chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM..., nhận thức của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là người dân nông thôn về nông thôn mới đă từng bước thay đổi. Song song đó, các buổi tập huấn được Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ triển khai ở hầu hết các xă, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của Chương tŕnh mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời, nắm rơ nội dung, phương pháp, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong XDNTM, từ đó h́nh thành phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong nhân dân. Đây cũng là điều kiện để điều chỉnh nhận thức, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ, coi XDNTM là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước...

Tại huyện Vĩnh Thạnh, quư I-2017, huyện triển khai 17 cuộc họp dân về XDNTM với 769 người tham dự. Công tác tuyên truyền, vận động XDNTM c̣n được lồng ghép qua các hội nghị, cuộc họp của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xă hội... Đài Truyền thanh huyện chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện các tiêu chí, các mô h́nh làm ăn hiệu quả, cách làm hay trong XDNTM. "Những nỗ lực trên góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng về XDNTM. Đại bộ phận cư dân nông thôn đă nhận thức rơ vai tṛ chủ thể của ḿnh và tích cực tham gia XDNTM thông qua việc hiến đất, góp vốn, ngày công lao động để xây dựng các công tŕnh công cộng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất và h́nh thành những mô h́nh kinh tế hợp tác (hợp tác xă, tổ hợp tác), mô h́nh cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều nông hộ"- ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Chủ tịch UBDN huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn vốn phục vụ XDNTM c̣n hạn hẹp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được vai tṛ, tránh nhiệm từ đó phát huy nội lực là giải pháp đúng đắn. Chỉ tính riêng năm 2016, người dân thành phố đóng góp trên 68 tỉ đồng để thực hiện nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xă hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xă hội - môi trường... Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, người dân không chỉ cùng Nhà nước thực hiện tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xă hội, phát triển sản xuất mà c̣n tích cực tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, làm cột cờ, hàng rào; xây dựng cầu xí tự hoại... Đại bộ phận cư dân nông thôn có ư thức thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, phân loại rác sinh hoạt để có phương pháp xử lư phù hợp; áp dụng "1 phải, 5 giảm", "3 giảm, 3 tăng" trên đồng ruộng để giảm thiểu việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật làm ô nhiễm môi trường.

Nâng cao nhận thức

Sau hơn 6 năm triển khai XDNTM, TP Cần Thơ vẫn xác định, công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của chương tŕnh. Theo ông Nguyễn Thành Út, công tác tuyên truyền, vận động XDNTM của huyện tiếp tục bám sát phương châm "thường xuyên, liên tục và lâu dài" với nhiều h́nh thức như: tờ rơi, băng rôn, hệ thống phát thanh, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể... Ngoài ra, huyện tổ chức sơ, tổng kết có biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong XDNTM; phát huy, nhân rộng những mô h́nh hay, hiệu quả. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn pḥng điều phối XDNTM TP Cần Thơ, cho biết: "Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các viện, trường thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia công tác XDNTM. Về chương tŕnh tập huấn, thành phố sẽ phối hợp, lấy ư kiến các chuyên gia để bổ sung hoàn thiện sao cho sát hợp với thực tiễn XDNTM tại địa phương".

Thực tế XDNTM tại địa phương cho thấy, công tác tuyên truyền phải được lồng ghép, tập trung vào những vấn đề người dân thực sự quan tâm như: tiêu thụ nông sản; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi… Thấy rơ những lợi ích mà công cuộc XDNTM mang lại sẽ tạo sự đồng thuận cao, việc huy động nhân dân đóng góp XDNTM cũng trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh các buổi học lư thuyết, thảo luận trên lớp, cần cho học viên tham quan thực tế những mô h́nh điểm để gắn kết lư luận và thực tiễn; học hỏi và rút kinh nghiệm trong quá tŕnh chỉ đạo, điều hành.

Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đưa công cuộc XDNTM sớm đạt kết quả như mong muốn, cần đẩy mạnh vận động, tuyên truyền. Cách tuyên truyền dễ "thẩm thấu" nhất là nêu gương những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển h́nh trong đóng góp XDNTM… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong công cuộc XDNTM. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động XDNTM không chỉ góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân mà c̣n khơi dậy tính tích cực, đưa công cuộc XDNTM thành phong trào hành động sáng tạo, mở đường cho những bứt phá mới.

Năm 2017, TP Cần Thơ phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên tham gia công tác XDNTM được đào tạo, tập huấn các nội dung về nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, viện trường có liên quan mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM cấp huyện; trưởng, phó các pḥng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; cán bộ Văn pḥng Điều phối nông thôn mới cấp huyện. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng xoay quanh các văn bản mới về XDTNTM giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương đề án “Chương tŕnh quốc gia mỗi xă một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

Bài, ảnh: MỸ THANH

           


loading...

Các tin đã đưa:  
Thực hiện hơn 110 công tŕnh, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới (31/05/2017)
Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi (31/05/2017)
Nỗ lực cải thiện môi trường sống nông thôn (31/05/2017)
Phấn đấu công nhận 2 xă đạt chuẩn nông thôn mới trong quư II/2017 (24/05/2017)
Nâng chất tiêu chí nông thôn mới thông qua Chiến dịch Thủy lợi - Giao thông - Môi trường (24/05/2017)
Để người dân đồng ḷng xây dựng nông thôn mới (24/05/2017)
Tăng tốc sớm về đích (12/05/2017)
Thới Lai Kiện toàn bộ máy xây dựng nông thôn mới các cấp (09/05/2017)
Vĩnh Thạnh Tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (09/05/2017)
“Giải bài toán vốn” trong xây dựng nông thôn mới (09/05/2017)

TIN VẮN

 Afghanistan. Ngày 22-6, vụ đánh bom tự sát bằng ôtô ngay bên ngoài một ngân hàng ở thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 34 người chết và 60 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi công nhân đang xếp hàng chờ rút tiền lương. Chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm.

 Venezuela. Tổng thống Nicolás Maduro đă bổ nhiệm Đại sứ Venezuela tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Samuel Moncada làm Ngoại trưởng thay bà Delcy Rodríguez, người sẽ ra tranh cử thành viên Quốc hội lập hiến vào tháng 7 tới.

 LHQ. Tổng Thư kư Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đă chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga Vladimir Voronkov làm người đứng đầu Văn pḥng Chống khủng bố của LHQ mới được thành lập.

 Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đă bổ nhiệm chuyên gia luật theo đường lối cánh tả Nicole Balloubet làm Bộ trưởng Tư pháp thay thế ông Francois Bayrou, trong khi bà Florence Parly - một thành viên của đảng Xă hội, được cử làm Bộ trưởng Quốc pḥng thay thế bà Sylvie Goulard vừa tuyên bố từ chức chỉ sau 1 tháng nắm quyền.

 Iraq. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hơn 5 triệu trẻ em ở Iraq cần tới cứu trợ nhân đạo khẩn cấp do hậu quả của cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

V.P (TTXVN, AFP)

MỚI CẬP NHẬT
 Công dân EU có thể ở lại Anh hậu Brexit
 Trung Quốc chấn chỉnh “tiếng Anh kiểu Trung”
 Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thành phố thi hành kỷ luật 81 đảng viên vi phạm
 Đề nghị đầu tư phát triển nhân lực, trang thiết bị khoa học và công nghệ
 Lănh đạo thành phố tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Đổi mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập
Gỡ những nút thắt về giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long
Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen
Tạm hoăn phiên ṭa theo đề nghị của Viện Kiểm sát
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Vụ án cán bộ Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ nhận hối lộ
9 bị cáo hầu ṭa
Kết nối “CUNG-CẦU” hỗ trợ người chăn nuôi heo
Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ có kinh phí thực hiện trên 105 triệu USD
Trợ lực để sinh viên, giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học
Đồng hành cùng sĩ tử trước giờ G
Hiểu đúng để khởi nghiệp thành công
6 nguyên nhân đổ mồ hôi nhiều phụ nữ sau 40 cần chú ư
Hồ Bún Xáng- điểm nhấn cho Cần Thơ
Định vị Việt Nam vào đúng ḍng chảy chính, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc