ORA-00257: archiver error. Connect internal only, until freed. --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ tư, 07/10/2015 - 1 giờ 29
Liên kết website
 
TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM