ORA-12541: TNS:no listener --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ sáu, 27/11/2015 - 12 giờ 45
Liên kết website
 
TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM