ORA-00257: archiver error. Connect internal only, until freed. --- Bao dien tu Can Tho ---
Thứ năm, 31/07/2014 - 2 giờ 23
Liên kết website
 
TIN VẮN

MỚI CẬP NHẬT
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM